Laatste nieuws:                   

 

Foto's  van 30 april 2023

WARMOND, april 2023 – Zondag 30 april viert Warmond op een bijzondere manier het tienjarig regeringsjubileum van Koning Willem Alexander: om 12.00 uur wordt op de Oude Toren ceremonieel de vlag gehesen. Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze oude Warmondse traditie, die wordt georganiseerd door het Comité 1813.

 

Initiatiefnemer Hans Oudshoorn: “Sinds 1813 hijst onze familie de vlag in Warmond, samen met de families Schoneveld en Meurs. De eerste keer toen koning Willem I terugkeerde in Nederland, voor het laatst in 2013 toen dat feit werd gevierd.”

 

Ook in 1923 bij het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina werd de vlag uitgestoken. Ard van der Steur, oud-minister en familielid van de oorspronkelijke vlaghijsers: ”We beschikken over oude foto’s en schitterende verhalen over deze bijzondere traditie. Het is eervol om een al 210 jaar bestaande traditie in leven te houden. Dit jaar is het niet alleen het tienjarig jubileum van onze huidige koning maar ook 100 jaar na het uitsteken van de vlag in 1923 voor Koningin Wilhelmina.”

Programma:

11.30 uur: vertrek vanaf de voormalige bakkerij van de familie Oudshoorn, Dorpsstraat 67 in Warmond

12.00 uur: hijsen van de vlag op de Oude Toren

Daarna het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus

13.00 uur einde plechtigheid 

 

 

 

De achtergrond:

1813: Nederland weer zelfstandig
Half november 1813 wordt duidelijk dat de omwenteling nabij is. Warmonder Piet van Egmond spoedt zich te voet van Den Haag naar Warmond om zijn dorpsgenoten van het goede nieuws op de hoogte te brengen: Nederland zal weldra weer een vrije staat zijn. In het oranje gehuld brengen drie jonge Warmonders de Nederlandse vlag - oranje-blanje-bleu - naar de Oude Toren. Het zijn Willem Oudshoorn, Johannes Schoneveld en de plaatselijk veldwachter Huig Meurs. Ze hangen de vlag hoog in de toren en roepen in koor: ‘Oranje Boven!’

1863 - 1913 - 1963 - 2013
Vijftig jaar later zijn het dezelfde mannen die naar de nok van de toren klimmen en daar de driekleur uitsteken. Een traditie is geboren. Want ook bij het honderdjarig bestaan van het koninkrijk, in 1913, steken drie mannen de vlag in top. Het zijn de nazaten van de eerste vlagstekers: zoon Leendert Oudshoorn, kleinzoon Johannes Oudshoorn en kleinzoon Jan Schoneveld. En zo gaat het ook bij het 150-jarig bestaan van het koninkrijk in 1963 en tien jaar geleden tijdens de tweehonderdste verjaardag van het Koninkrijk in 2013.

Koninklijke Hoogtijdagen
In de vorige eeuw is de traditie rondom de vlag op de Oude Toren vaker aangewend om een bijzonder feest te vieren. Zo waren het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina maar ook de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog in 1945 aanleiding voor de “voorvaderen” om de Oude Toren te beklimmen en de vlag te hijsen. Het Comité 1813 - een initiatief van Hans Oudshoorn en Ard van der Steur - organiseert op 30 april aanstaande opnieuw een vlagceremonie op de Oude Toren.

 

 

  30 november 2013 was een fantastische dag!

 

Hier komen de foto's van de ceremonie te staan; alvast een voorproefje:

 

 

 

 

Warmondse traditie wordt voortgezet

De vlag op de Oude Toren

Op 30 november 2013 bestaat het Koninkrijk Nederland 200 jaar. Warmond viert dat op een heel eigen en bijzondere manier. Net als in november 1813.

Als keizer Napoleon van Frankrijk in 1813 wordt verslagen, trekt het Franse bezettingsleger zich terug uit Nederland. De Prins van Oranje komt terug naar Nederland om het bestuur van ons land over te nemen.

1813: Nederland weer zelfstandig
Half november 1813 wordt duidelijk dat de omwenteling nabij is. Warmonder Piet van Egmond spoedt zich te voet van Den Haag naar Warmond om zijn dorpsgenoten van het goede nieuws op de hoogte te brengen: Nederland zal weldra weer een vrije staat zijn.

In het oranje gehuld brengen drie jonge Warmonders de Nederlandse vlag - oranje-blanje-bleu - naar de Oude Toren. Het zijn Willem Oudshoorn, Johannes Schoneveld en de plaatselijk veldwachter Huig Meurs. Ze hangen de vlag hoog in de toren en roepen in koor: ‘Oranje Boven!’

1863 - 1913 - 1963 ...
Vijftig jaar later zijn het dezelfde mannen die naar de nok van de toren klimmen en daar de driekleur uitsteken. Een traditie is geboren. Want ook bij het honderdjarig bestaan van het koninkrijk, in 1913, steken drie mannen de vlag in top. Het zijn de nazaten van de eerste vlagstekers: zoon Leendert Oudshoorn, kleinzoon Johannes Oudshoorn en kleinzoon Jan Schoneveld. En zo gaat het ook bij het 150-jarig bestaan van het koninkrijk in 1963.

... 2013: tweehonderd jaar koninkrijk
Niet voor iedereen, maar voor veel mensen is het tweehonderdjarig bestaan van het koninkrijk een reden om feest te vieren. De ene gemeente doet dat uitbundiger dan de andere. Warmond zet in elk geval een eigen traditie voort.
Het Comité 1813 - een initiatief van Hans Oudshoorn en Ard van der Steur - organiseert op 30 november aanstaande opnieuw een vlagplaatsing op de Oude Toren. Een aantal mensen werkt samen aan een mooi programma rond het plaatsen van de vlag. Op de website kunt u de vorderingen volgen. Ook vindt u er de geschiedenis van deze Warmondse traditie en u leest over de vlag die werd gevonden op zolder bij ‘Opa Oudshoorn’.