30 november 2013 was een fantastische dag!

 

Hier komen de foto's van de ceremonie te staan; alvast een voorproefje:

 

 

 

 

Warmondse traditie wordt voortgezet

De vlag op de Oude Toren

Op 30 november 2013 bestaat het Koninkrijk Nederland 200 jaar. Warmond viert dat op een heel eigen en bijzondere manier. Net als in november 1813.

Als keizer Napoleon van Frankrijk in 1813 wordt verslagen, trekt het Franse bezettingsleger zich terug uit Nederland. De Prins van Oranje komt terug naar Nederland om het bestuur van ons land over te nemen.

1813: Nederland weer zelfstandig
Half november 1813 wordt duidelijk dat de omwenteling nabij is. Warmonder Piet van Egmond spoedt zich te voet van Den Haag naar Warmond om zijn dorpsgenoten van het goede nieuws op de hoogte te brengen: Nederland zal weldra weer een vrije staat zijn.

In het oranje gehuld brengen drie jonge Warmonders de Nederlandse vlag - oranje-blanje-bleu - naar de Oude Toren. Het zijn Willem Oudshoorn, Johannes Schoneveld en de plaatselijk veldwachter Huig Meurs. Ze hangen de vlag hoog in de toren en roepen in koor: ‘Oranje Boven!’

1863 - 1913 - 1963 ...
Vijftig jaar later zijn het dezelfde mannen die naar de nok van de toren klimmen en daar de driekleur uitsteken. Een traditie is geboren. Want ook bij het honderdjarig bestaan van het koninkrijk, in 1913, steken drie mannen de vlag in top. Het zijn de nazaten van de eerste vlagstekers: zoon Leendert Oudshoorn, kleinzoon Johannes Oudshoorn en kleinzoon Jan Schoneveld. En zo gaat het ook bij het 150-jarig bestaan van het koninkrijk in 1963.

... 2013: tweehonderd jaar koninkrijk
Niet voor iedereen, maar voor veel mensen is het tweehonderdjarig bestaan van het koninkrijk een reden om feest te vieren. De ene gemeente doet dat uitbundiger dan de andere. Warmond zet in elk geval een eigen traditie voort.
Het Comité 1813 - een initiatief van Hans Oudshoorn en Ard van der Steur - organiseert op 30 november aanstaande opnieuw een vlagplaatsing op de Oude Toren. Een aantal mensen werkt samen aan een mooi programma rond het plaatsen van de vlag. Op de website kunt u de vorderingen volgen. Ook vindt u er de geschiedenis van deze Warmondse traditie en u leest over de vlag die werd gevonden op zolder bij ‘Opa Oudshoorn’.