KEES SCHONEVELD

Hij woont in Kouderkerk en is een afstammeling van Johannes Schoneveld die met Willem Oudshoorn in 1813 en in 1863 de vlag van de Oude Toren in Warmond liet wapperen. De vader van Kees - Jacobus Schoneveld - stak de vlag in 1963 uit en Kees zelf gaat dat in november 2013 ook doen.

“Een boeiende geschiedenis”, noemt de 77-jarige het Warmondse vlagstekersverhaal. “Ik was erbij in 1963. Ik heb nog de oorkonde die mijn vader toen kreeg.”
In 2012 schreef hij een brief aan de burgemeester van Gemeente Teylingen met het verzoek de traditie voort te zetten. Helaas kreeg hij geen antwoord. “Toen heb ik in het telefoonboek van Warmond gezocht naar Oudshoorn en de eerste de beste die ik emailde was meteen raak: Hans Oudshoorn. Die had er zelf ook al aan gedacht, maar nog geen stappen ondernomen. We hebben erover gesproken en hij heeft het vervolgens in gang gezet.”

Huisschilders
Kees studeerde aan de Universiteit in Leiden en werd daar later docent Engelse literatuurgeschiedenis. Daarnaast heeft hij veel studie gemaakt van de geschiedenis van Engels-Nederlandse betrekkingen op cultureel gebied.
Zijn familie woonde al in Warmond vanaf ongeveer 1700. “Ze zijn altijd huisschilder en rijtuigschilder geweest, maar ze hadden ook altijd publieke functies zoals schout en schepen en bij de vrijwillige brandweer. Mijn grootvader was toezichthouder om schoolverzuim van kinderen te voorkomen. Hij stak de vlag uit in 1913. Echte Warmonders dus; betrokken bij de gemeenschap.”
In de jaren dertig nam oom Cornelis Schoneveld het schildersbedrijf van grootvader over en later werd hij leraar aan een ambachtschool. In 1949 verhuisde hij naar Harderwijk. Hij was de laatste van de familie die in Warmond woonde.

Familie van
Zijn vader, predikant en later hoogleraar, ligt begraven op het kerkhof bij de oude Toren . Kees zelf was nooit Warmonder, maar hij heeft ‘heel veel’ met het dorp en is nu eigenaar van het graf. “In de oorlog heb ik wel een tijdje bij een oom gewoond aan de Zijldijk. Van daaruit keek ik naar Warmond.. In de jaren tachtig had ik een zeilbootje dat gemeerd lag in jachthaven ’t Fort in Warmond. En daar woonden in het verleden Oudshoorns; inderdaad familie van die andere vlagsteker.”
Waarmee hij maar wil zeggen dat hij er allemaal dicht bij was en is. Nog dichter zelfs: “De eerste vrouw van mijn grootvader was ook een Oudshoorn. Dus in zekere zin ben ik nog familie van Hans.”